Frukostföreläsning: Upplevd ensamhet bland unga i Svenskfinland

Startdatum: 19.05.2021
Kursperiod: 19.05.2021 - 19.05.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.01.2021 00.00
Anmälan stänger: 17.05.2021
Kurskod: 180K0014004
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Hur upplevs ensamhet bland unga och vilka orsaker ligger bakom
ensamhet? Vilka olika typer av ensamhet kan skönjas?
Frukostföreläsningen fokuserar på senaste forskningsrön gällande
ensamhet bland unga utgående från projektet: ”Ensamhet bland
unga i Svenskfinland”.


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.


Föreläsare: docent Jessica Hemberg, Åbo Akademi.

Anmäl dig här

Tider :

19.05.2021 09.00 - 10.30 På distans