Frukostföreläsning: Unga har inte tid för alkohol? Aktuell forskning kring ungas alkohol- och droganvändning i Norden

Startdatum: 18.03.2021
Kursperiod: 18.03.2021 - 18.03.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.01.2021
Anmälan stänger: 15.03.2021
Kurskod: 180K0014003
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Aktuell forskning kring ungas alkohol- och droganvändning i
Norden visar att unga dricker mindre än tidigare. Dessutom har
andelen unga som väljer att helt avstå från att dricka alkohol
ökat. Frukostföreläsningen fokuserar på faktorer som bidrar till
varför unga dricker mindre idag än tidigare. Föreläsningen hålls
på engelska, möjlighet till frågor och diskussion på svenska.


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.


Föreläsare: professor Jukka Törrönen, Institutionen för
folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Anmäl dig här

Tider :

18.03.2021 09.00 - 10.30 På distans