Frukostföreläsning: Psykisk hälsa som livskraft för ungdomsarbetare

Startdatum: 18.02.2021
Kursperiod: 18.02.2021 - 18.02.2021
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.01.2021
Anmälan stänger: 15.02.2021
Kurskod: 180K0014002
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Ungdomsarbetet har ställts inför utmaningar och förändringarna
har varit många under coronapandemin. Frukostföreläsningen
handlar om hur yrkesverksamma inom ungdomsarbetet kan
tillvarata sina egna resurser och höja den egna arbetshälsan.
Under föreläsningen tas också upp hur man som professionell i
kontakt med unga kan förebygga och stärka deras möjligheter
att bygga upp sin psykiska hälsa.


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

Föreläsare: Elina Marjamäki, sakkunnigkoordinator på
Mieli/Psykisk Hälsa Finland rf.

Anmäl dig här

Tider :

18.02.2021 09.00 - 10.30 På distans