Frukostföreläsning: ”Att fråga, bemöta och lyssna” – förebyggande av lockande i sexuella syften och sexuellt våld i ungdomsarbetet

Startdatum: 22.04.2021
Kursperiod: 22.04.2021 - 22.04.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.01.2021 00.00
Anmälan stänger: 19.04.2021
Kurskod: 180K0014005
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Vad är grooming? Hur kan temat och fenomenet föras på tal med
unga? Hur kan man navigera tryggt i digitala miljöer och hurdana
metoder kan ungdomsarbetet använda sig av när temat
behandlas? Under frukostföreläsningen presenteras ämnet och den
handbok som finns att tillgå för professionella som kommer i
kontakt med unga.


Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.


Föreläsare:


"Homo eller hora?" - sexuella trakasserier i ungas vardag, Malin Gustavsson, VD, Ekvalita


Erfarenheter av förebyggande arbete på Åland, Tanja Rönnberg, Barnens internet, Rädda Barnen på Åland r.f.


Att fråga, bemöta och lyssna – En handbok om att förebygga grooming och sexuellt våld i ungdomsarbetet, Mika Pietilä, specialsakkunnig på Koordinaatti

Anmäl dig här

Tider :

22.04.2021 09.00 - 10.30 På distans