Fortbildande nätverksträff för gruppledare, Vasa

Startdatum: 11.09.2019
Kursperiod: 11.09.2019 - 11.09.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Ulrika Vestergård-Denward
ulrika.vestergard@folkhalsan.fi
044-7881090
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.06.2019
Anmälan stänger: 30.08.2019
Bilagor:
Kurskod: 0014588

Fortbildningsdagen riktar sig till dig som är utbildad Föräldraskapet främst gruppledare eller gruppledare för reflektiva föräldragrupper


Program:


11.30         Lunch
12.15         Inledning med presentationsrunda och aktuella ärenden
13.00         Mentalisering och hälsofrämjande – hur hänger de ihop?  


  • Erfarenheter från att jobba med familjer på Vanaja fängelses familjeavdelning.

  • Presentation av den kommande handboken Barnet i fokus (Lapsi Mielessä) för att leda grupper för familjer med barn i lekåldern.

14.00         Kaffepaus


14.30         Erfarenhetsutbyte av att leda grupper och av att jobba utgående från ett reflektivt förhållningssätt


15.30         Diskussion och utvärdering av dagen


 


Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på kaffe och lunch.


Ta gärna kontakt om du vill veta mera.


Hjärtligt välkommen!

Tider :

11.09.2019 11.30 - 16.00 Glaskabinettet