2.4.2020 Virtuell workshop - hur skapas en reflektiv familjeförberedelsekurs?

Startdatum: 02.04.2020
Kursperiod: 02.04.2020 - 02.04.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Glaskabinettet
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Malin von Koskull
malin.vonkoskull@folkhalsan.fi
044-7881011
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.02.2020
Anmälan stänger: 01.04.2020
Kurskod: 18U10018480
Kurspris: Gratis

Välkommen på WORKSHOP den 2.4.2020!

Många Föräldraskapet främst och reflektiva gruppledare har lyft fram behovet av att utveckla mer interaktiva och reflektiva familjeförberedelsekurser. Under den senaste nätverksträffen i Vasa bestämde vi därför att ordna en workshop där vi tillsammans kunde kläcka receptet för en lyckad familjeförberedelsekurs. Tillsammans ska vi fundera på hur man i praktiken går tillväga för att skapa ett kurskoncept som på bästa sätt stöder blivande föräldrar. Efter workshopen får alla testa på nya idéer i sina egna familjeförberedelsegrupper, och så möts vi på nytt för att följa upp vad som fungerade. Datumet för återträffen bestämmer vi den 2.4.

Syftet är att utveckla familjeförberedelsekurserna så att de:


-          är meningsfulla för föräldrarna och stärker dem i deras föräldraskap


-          upplevs som nyttiga och lockande (nu är det ställvis många familjer som av olika orsaker väljer att inte delta)


-          stöder familjen som en helhet och lockar båda föräldrarna till att delta


-          ger föräldrarna kunskap och verktyg som de har nytta av även efter småbarnsåren


-          känns meningsfulla, utvecklande och givande även för ledarna

PROGRAM

Torsdag 2 april kl.12.00-15.00 2020

PLATS: Workshopen ordnas virtuellt (mer info ges av arrangörerna)

Tider :

02.04.2020 12.00 - 15.00 Glaskabinettet