Webbinarium: The Power of Community Connections (bandad)

Startdatum: 18.02.2021
Kursperiod: 18.02.2021 - 30.06.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 11.01.2021 09.00
Kurskod: 18K20018573
Kurspris: Gratis

Webbinarium: The Power of Community Connections


En serie fristående webbinarier för dig som i ditt yrke eller frivilliguppdrag möter människor som upplever ofrivillig ensamhet.


 


Bandning av föreläsningen kan ses på vår padlet: ilaag - tillsammans i Österbotten (padlet.com)


Där samlar vi material från webbinarierna samt boktips och videolänkar kring tema ensamhet.


 


Föreläsare: Jenny Hartnoll, Service Lead, Health Connections Mendip. Staden Frome i södra England har i flera års tid varit en föregångare när det gäller att arbeta för ökad gemenskap och minskad ensamhet. De har skapat en lokal samverkansmodell som knyter ihop sjukvården med hela samhället i ett nätverk av professionella och frivilliga. Samverkansmodellen innefattar en elektronisk katalog över alla gemenskapsgrupper, professionella hälsoförmedlare för en obegränsad vårdplanering samt ett frivilligarbete för medborgarna för att hänvisa människor till olika sociala grupper. Under projektets fyraårsperiod sjönk antalet oplanerade vårdbesök i staden Frome med 14 procent medan besöken i resten av Somerset steg med 28 procent under samma tidsperiod. Under webbinariet berättar Jenny Hartnoll hur de resonerat och arbetat för att nå den framgång de blivit kända för.


Jenny Hartnoll will be talking about a whole population approach to health and wellbeing. She will go through how the Health Connections Mendip service, based in doctors' surgeries, supports and works alongside people one to one and in groups to support their health and wellbeing. Jenny will also discuss the Let's Connect work which is about creating a movement based around whole population training and simple, common sense, easily replicable town wide projects.


 


Kommande teman i serien:
25.3 Sociala medier och ensamhet, Anna Henning
14.4 Social aktivitet på recept, Erika Johansson, Ingeborg Nilsson och Emil Rapo
18.5 Positiv psykologi, Stefania Fält
17.6 Självmedkänsla, Ronnie Grandell


 


Webbinariet arrangeras av projektet ilaag – tillsammans i Österbotten i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Ilaag är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Läs mera om projektet här: www.folkhalsan.fi/ilaag

Tider :

18.02.2021 13.00 - 15.00 På distans