Webbinarium: Social aktivitet på recept (bandad)

Startdatum: 14.04.2021
Kursperiod: 14.04.2021 - 14.04.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 11.01.2021 09.00
Kurskod: 18K20018575
Kurspris: Gratis

Webbinarium: Social aktivitet på recept


En serie fristående webbinarier för dig som i ditt yrke eller frivilliguppdrag möter människor som upplever ofrivillig ensamhet.
Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner kring hur vi tillsammans kan arbeta för att minska ensamhet.


 


Bandning av föreläsningen kan ses på vår padlet: ilaag - tillsammans i Österbotten (padlet.com)


Där samlar vi material från webbinarierna samt boktips och videolänkar kring tema ensamhet.


 


Social aktivitet på recept
Ensamhet bland äldre är ett folkhälsoproblem. Flera forskningsstudier visar att sociala aktiviteter och delaktighet bidrar till minskad ensamhet och ökat välmående. 
Under webbinariet kommer Erika Johansson, Ingeborg Nilsson och Emil Rapo från Umeå Universitet berätta om forskning kring ensamhet och hur sociala aktiviteter kan påverka hälsa och välbefinnande bland äldre. I Umeå pågår ett forskningsprojekt om social aktivitet på recept (SPiS) som genomförs vid universitetet i samverkan med primärvården och kommunen. SPiS har sitt ursprung i den engelska modellen Social Prescribing. Genom behandlingsmodellen SPiS kan äldre personer erbjudas ett aktivare och hälsosammare liv, många gånger utan läkemedelsbehandling. SPiS går ut på att med ett personcentrerat stöd ge patienten förutsättningar att engagera sig i sociala aktiviteter som upplevs meningsfulla och som ger värde i vardagen.  
SPiS bygger på systematik och samarbete mellan olika aktörer i samhället, allt från föreningar och frivilligverksamheter till myndigheter, näringsliv och hälso- och sjukvården. 


Onsdag 14.4.2021 kl 13-15 via Zoom


Anmäl dig här: WEBBINARIUM 14.4: Social aktivitet på recept (lyyti.fi)
Webbinariet är avgiftsfritt.


Kommande teman i serien:
18.5 Positiv psykologi, Stefania Fält
17.6 Självmedkänsla, Ronnie Grandell


Webbinariet arrangeras av projektet ilaag – tillsammans i Österbotten i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Ilaag är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Läs mera om projektet här: www.folkhalsan.fi/ilaag

Tider :

14.04.2021 13.00 - 15.00 På distans