Webbinarium om äldres drickande

Startdatum: 16.02.2021
Kursperiod: 16.02.2021 - 16.02.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.12.2020
Bilagor:
Kurskod: 18S10018670
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Webbinarium om äldres drickande


Tillfället riktar sig till yrkesverksamma inom äldreomsorgen och andra intresserade med en kontaktyta till äldre.


Tidpunkt: Tisdagen 16.2.2021 kl. 9-12 på Zoom


Tillfället ordnas för att:
- ge insikter i utvecklingstrender och hälsokonsekvenser av äldres drickande
- ge insikter i hur äldres alkoholkonsumtion påverkar omgivningen och äldreomsorgens 
  behov av strategier
- lyfta fram förebyggande metoder inom olika sektorer


Anmälan till länken http://forms.gle/MKNeBcUX2GXXzE5L6
telefon 06 318 0900 eller till e-post info@nykter.fi
Anmäl dig senast 9.2.2021


Kostnad: deltagandet är avgiftsfritt


Plattform för webbinariet är Zoom. Du kan delta via dator, telefon eller pekplatta. Vi rekommenderar att du använder en fast nätförbindelse. En länk till mötesrummet meijlas i förväg till deltagarna.


Tillfället arrangeras av Folkhälsan, Nykterhetsförbundet hälsa och trafik och Svenska pensionärsförbundet. Webbinariet ordnas med understöd från Svenska folkskolans vänner.


Varmt välkommen med!


 


 

Anmäl dig här

Tider :

16.02.2021 09.00 - 12.00 På distans