Visuellt stöd i småbarnspedagogiken – språkligt rik verksamhet för alla (KOHUR-nätverket)

Startdatum: 25.10.2022
Kursperiod: 25.10.2022 - 07.11.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Michaela Holm
michaela.holm@folkhalsan.fi
044-7883604
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2021 00.00
Kurskod: 18FM0018014

Lär dig använda bilder och tecken i vardagssituationer
Målgrupp: personal som jobbar med barn i 0-3 års ålder inom KOHUR-nätverket (https://kohur.fi/vad-ar-kohur/)


Fortbildningen ger dig en inblick i barns tal- och språkutveckling och lyfter upp möjligheterna med visuellt stöd på daghemmet. Du får bekanta dig med visuellt stöd så som bildstöd och tecken som stöd. För dig som redan känner till visuellt stöd ger fortbildningen fördjupad kunskap. Vi funderar på hur ni kan använda det i barngruppen med alla barn i olika vardagssituationer på daghemmet.


Fortbildningen består av två träffar: en digital föreläsning och en workshop på plats, där du får prova på att använda tecken och bilder på ett mångsidigt sätt. Mellan tillfällena får du med hjälp av en liten ”hemuppgift” prova på att använda bilder och tecken med barnen.


Välkommen med!


Anmäl dig här: 


https://kohur.fi/fortbildning/visuellt-stod-i-smabarnspedagogiken-sprakligt-rik-verksamhet-for-alla/2022-10-25/


 

Tider :

25.10.2022 12.15 - 13.45 På distans
07.11.2022 13.00 - 15.30 Blåsippan