Virtuella kamratstödsträffar för vuxna som har en sällsynt diagnos

Startdatum: 07.09.2021
Kursperiod: 07.09.2021 - 19.10.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Annika Nyman
annika.nyman@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.06.2021 09.00
Anmälan stänger: 07.09.2021
Kurskod: 18F10018545
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Virtuella kamratstödsträffar för vuxna som har en sällsynt diagnos 


Att leva med en sällsynt diagnos kan ofta innebära utmaningar, som till exempel att hitta andra med samma diagnos, eftersom diagnosen är sällsynt. Det kan finnas ett värde i att möta andra som lever ett sällsynt liv, trots att diagnoserna är olika. Målsättningen med samtalsgruppen är att träffa andra som är i liknande situation, och förhoppningsvis hitta kamratstöd genom att reflektera kring olika teman som är gemensamma för många. Träffarna genomförs på distans och vi använder mötesplattformen Zoom.  

Tidpunkt
: 7.9, 21.9, 5.10 och 19.10 kl. 18:00-19:30 
För vem? Vuxna som har eller misstänks ha en sällsynt diagnos 

Kontakta Annika Nyman vid frågor (annika.nyman@folkhalsan.fi eller 050 400 2070)
Här kan du läsa mer om vår övriga verksamhet.

Anmäl dig här

Tider :

07.09.2021 18.00 - 19.30 På distans
21.09.2021 18.00 - 19.30 På distans
05.10.2021 18.00 - 19.30 På distans
19.10.2021 18.00 - 19.30 På distans