Virtuell nationell doulaträff 15.2.2024

Startdatum: 15.02.2024
Kursperiod: 15.02.2024 - 15.02.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Victoria Björk
victoria.bjork@folkhalsan.fi
044-7883709
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 11.01.2024 00.00
Kurskod: 180E0004001
Anmäl dig här

Förlossningsdepression och psykisk hälsa hos blivande föräldrar.


Föreläsare Tove Hertzberg, ML, specialistläkare i psykiatri.


Tove öppnar upp kring temat, och berättar om ångest och depression under och efter graviditet.
Vad kan tänkas vara normalt och höra till denna period i livet. Vi får även höra om hjärnforskning inom området.


 


Vi träffas via teams torsdag 15.2 kl. 18.00-20.00


Varmt välkommen med!


Tillfället kommer inte att bandas, iom. med ämnets karaktär, då det är viktigt att alla känner sig trygga att fråga och diskutera det de önskar.

 Länken till träffen: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY0MzVkNjUtNTFkMi00YWQ2LWFmNjctMzM4NDU4N2UwOTJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3f166c7-658f-42de-ab18-7423017ac945%22%2c%22Oid%22%3a%228607833f-a0bd-4897-8e26-2dee0707317d%22%7d

Anmäl dig här

Tider :