Uppdrag: Skolfred 2023-2024

Startdatum: 26.04.2023
Kursperiod: 26.04.2023 - 16.05.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Maria Lingonblad
maria.lingonblad@folkhalsan.fi
050-3042163
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 18.01.2023 00.00
Anmälan stänger: 21.04.2023
Kurskod: 18FM0018009
Anmäl dig här

Skolfreden för läsåret 2023-2024 utlyses 23.8 kl 10 i Ylivieska.

Skolfred har utlysts sedan 1990 och evenemanget är nationellt även om orten för utlysningsevenemanget varierar från år till år. Skolfredsprogrammet är organiserat av Folkhälsan, Finlands Föräldraförbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, inrikesministeriets polisavdelning och Utbildningsstyrelsen.

Skolfredens mål är att påminna om allas rätt till en psykisk/fysisk/socialt trygg skoldag. Att jobba för en bra gemenskap och ett gott klimat på skolan, ett klimat där elever och studerande får känna samhörighet och acceptans. Elevernas delaktighet i planeringen och genomförandet av skolfredens utlysning samt det fortsatta arbetet under läsåret är central. Vill du veta mera om Skolfreden och hur man kan jobba med den och med övriga trivselfrämjande insatser på skolan? 
Välkommen med på Uppdrag:Skolfred - en virtuell träffpunkt kring skolans skolfredsarbete

Fortbildning 26.4 2023 kl 14-15.30 (online)
Under träffen presenteras Skolfredens bakgrund och skolfredsarbetet under pågående läsår. Vi presenterar även material som kan användas i skolans trivselarbete samt ger exempel på goda modeller från skolfältet.


Verkstad 16.5 kl 14.30-15.30 (online)
En mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte.
 
Genom att anmäla dig till Uppdrag: Skolfred så får du:


  • Information kring Skolfreden 2023-2024, dels via fortbildningen i vår och dels via epostutskick under sommaren.

  • Tips och idéer kring trivselfrämjande och mobbningsförebyggande arbete i skolan

  • Möjlighet att beställa avgiftsfria skolfredsarmband till skolans elever/studerande. Armbanden postas ut till skolorna i maj 2023 och ska delas ut i samband med skolfredens utlysning 23.8 2023.

Fortbildningen är avgiftsfri.


 


 

Anmäl dig här

Tider :

26.04.2023 14.00 - 15.30 På distans
16.05.2023 14.30 - 15.30 På distans