Stödtecken och symboler som stöd i vardagen / "Söderkulla gruppen"

Startdatum: 04.04.2023
Kursperiod: 04.04.2023 - 27.04.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
+358447883776
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.03.2023 18.00
Anmälan stänger: 30.03.2023
Kurskod: 18K20018042
Anmäl dig här

Har ni en familjemedlem som använder tecken och symboler som stöd i vardagen. Kom med på gruppträffar där vi repeterar teori men även praktiskt lär oss/repeterar tecken för vardagligt bruk. Vi bekantar oss även med kommunikationskartor i syfte att underlätta kommunikation och övergångar i vardagen.  
Den första gruppträffen ordnas i Söderkulla, i Tecken Sandras hörna på Torpvägen 9 B 13.
Den andra gruppträffen blir gemensam med “Helsingforsgruppen” och den ordnas på Folkhälsan, Topeliusgatan 20 i Blåsippan. (Helsingforsgruppen är en grupp som träffats i Helsingfors kring samma frågor.)  
Sandra Westerholm som är handledare i tecken ansvarar för stödteckendelen och Johan Palmén håller i symbolerna.  
Ingen avgift. 

Anmäl dig här

Tider :

04.04.2023 17.00 - 19.00 Hörnan
27.04.2023 17.00 - 19.00 Blåsippan