Stödtecken och symboler som stöd i vardagen / "Helsingforsgruppen"

Startdatum: 30.03.2023
Kursperiod: 30.03.2023 - 27.04.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
+358447883776
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.03.2023 18.00
Anmälan stänger: 27.03.2023
Kurskod: 18K20018043
Anmäl dig här

Har ni en familjemedlem som använder tecken och symboler som stöd i vardagen. Kom med på gruppträffar där vi repeterar teori men även praktiskt lär oss/repeterar tecken för vardagligt bruk. Vi bekantar oss även med kommunikationskartor i syfte att underlätta kommunikation och övergångar i vardagen.  
Båda träffarna ordnas i Helsingfors på Folkhälsan, Topeliusgatan 20 i Blåsippan.
I den andra gruppträffen deltar även “Söderkullagruppen”. (En grupp som träffats i Söderkulla kring samma frågor.) 
Sandra Westerholm som är handledare i tecken ansvarar för stödteckendelen och Johan Palmén håller i symbolerna.  
Ingen avgift. 

Anmäl dig här

Tider :

30.03.2023 17.00 - 19.00 Blåsippan
27.04.2023 00.00 - 23.59 Blåsippan