Sorgbearbetning

Startdatum: 16.09.2020
Kursperiod: 16.09.2020 - 11.11.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Helsingfors kyrkliga samfällighet
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2020
Bilagor:
Kurskod: 180K0018874

Sorgbearbetning - ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster,


Folkhälsan arrangerar i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet 8 träffar för dig som har upplevt förluster eller sorg och vill bearbeta det du upplevt i en trygg miljö under ledning av två utbildade handledare.


Vi riktar oss speciellt till f.d närståendevårdare, men övriga intresserade är välkomna med.


Vi bjuder på kaffe/thé och smörgås. Träffarna är avgiftsfria. Max antal deltagare 10 st.


För mera information och anmälan, kontakta Maria Hall-Pänttäjä tfn 050-3800922, maria.hall-panttaja@evl.fi eller Nina Hongell-Ekholm tfn 050-4306091 eller nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi


Vi beaktar THL:s rekommendationer om säkerhetsavstånd och hygienföreskrifter.


 

Tider :

16.09.2020 17.00 - 19.00 Blåsippan
23.09.2020 17.00 - 19.00 Blåsippan
30.09.2020 17.00 - 19.00 Blåsippan
07.10.2020 17.00 - 19.00 Blåsippan
21.10.2020 17.00 - 19.00 Blåsippan
04.11.2020 17.00 - 19.00 Blåsippan
11.11.2020 17.00 - 19.00 Blåsippan