Seminarium: Tillsammans för unga vuxnas psykiska hälsa

Startdatum: 17.08.2022
Kursperiod: 17.08.2022 - 17.08.2022
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Jenny Vilén
jenny.vilen@folkhalsan.fi
044-4883090
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 03.06.2022 00.00
Anmälan stänger: 10.08.2022
Kurskod: 180E0018007
Anmäl dig här

Tillsammans för unga vuxnas psykiska hälsa - Projekt Växthus bjuder in till en seminarieeftermiddag


Unga vuxna idag mår allt sämre och de alarmerande rapporterna blir allt fler. Samtidigt mår en stor del av de unga bra och har god kapacitet till att ta hand om sig själva och även hjälpa andra. För att hantera nya livsskeden inför studier och arbetsliv vill vi med detta projekt, i en samskapande process, öka unga vuxnas kapacitet att påverka sin psykiska hälsa på ett gynnsamt sätt.


Målsättningen är att tillsammans stärka de unga vuxnas psykiska hälsa. Vi kommer att tillsammans skapa ett nytt koncept där unga i grupp får konkreta verktyg för att klara stress och prestationskrav. De får också lära sig att identifiera källor som stärker hälsan samt öva sin förmåga att möta vardagen. Tillsammans kommer vi också att synliggöra sunda känsloreaktioner genom en kampanj och en ny form av frivilligverksamhet för att främja den psykiska hälsan kommer att skapas.


Seminariedagens agenda


från kl. 12.00 Lunch


13.00 Välkomna! - projektledare Maria Kentta och Jenny Vilén, Folkhälsan


13.05 Ungas psykiska hälsa och ohälsa 2022 – Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf


13.30 Samskapande och ungas delaktighet – Ella Rouhe, projektchef, Nuorten Akatemia


14.00 Paus


14.15 Projekt Växthus, en workshop


15.15 Avslutande diskussion och genomgång av workshop


Vi avslutar kl. 15.45


Dagen är avgiftsfri och riktar sig till dig som vill göra en skillnad för unga vuxnas psykiska hälsa. Anmäl dig senast 10.8.


Vid frågor eller för mer information, kontakta:
Maria Kentta (maria.kentta@folkhalsan.fi, 044 788 6348) eller Jenny Vilén (jenny.vilen@folkhalsan.fi, 044 488 3090)


Välkommen med!

Anmäl dig här

Tider :

17.08.2022 12.00 - 15.45 Ossiansalen