Samtalsgrupp för närståendevårdare

Startdatum: 16.10.2019
Kursperiod: HT 16.10.2019 - 18.12.2019, VT 08.01.2020 - 08.01.2020
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Helsingfors kyrkliga samfällighet
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Verkstaden
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2019
Kurskod: 180K0018479
Kurspris: Gratis

Vi ordnar en kurs för dig som är närstående till någon som behöver din vård och omsorg. Ibland kan vardagen kännas tung och då är det skönt att få lufta tankar och känslor med personer som är i samma livssituation som du.


Utgående från olika teman pratar vi och utbyter erfarenheter.


Vi utgår från en metod som utarbetats i Sverige och kursen kallas Lyfta tillsammans. Träffarna är fem till antalet och bildar en helhet och därför önskar vi att du deltar på alla träffar. Kursen är avgiftsfri pga extern finansiering.


Kursen leds av två utbildade handledare.


Kursdatum: Onsdagar 16.10, 13.11, 4.12, 18.12.2019 och 8.1.2020 kl. 13.00 - 15.00


Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97, Helsingfors


Kontakt/mera information: Maria Hall-Pänttäjä tfn 050-3800922 eller Nina Hongell-Ekholm tfn 050-4306091 eller nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi


Anmälan senast 10.10.2019


Arrangörer: Folkhälsans förbund i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet

Tider :

16.10.2019 13.00 - 15.00 Verkstaden
13.11.2019 13.00 - 15.00 Verkstaden
04.12.2019 13.00 - 15.00 Verkstaden
18.12.2019 13.00 - 15.00 Verkstaden
08.01.2020 13.00 - 15.00 Verkstaden