Öppna daghemmet Tallen

Startdatum: 09.08.2024
Kursperiod: 09.08.2024 - 20.12.2024
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Drumsö r.f.
Plats: Övriga platser - Nyland - Tallen
Adress: Smedjeviksvägen 10 a B, 00200 Helsingfors
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2024 00.00
Kurskod: 18S10004004

Folkhälsan på Drumsö r.f. är en förening grundad 1986 vars främsta verksamhet är det Öppna daghemmet Tallen på Drumsö.


På det Öppna daghemmet Tallen träffas barn i åldern 0-6 år tillsammans med sina vårdare för att umgås, dricka kaffe, leka, sjunga och spela.


Vi träffas på tisdagar kl. 9:30-12:30 och fredagar kl. 9:30-12:00. Musiklek ca kl. 10:15 på tisdagar och fredagar.


Adress och utrymmen: Smedjeviksvägen 10 a D, 00200 Helsingfors (Bibliotekshuset på Drumsö). Det finns parkeringsplatser på gården och längs Smedjeviksvägen. Vagnar kan lämnas utanför D-ingången eller under tak utanför B-ingången.


Vi har ungdomslokalens utrymmen till förfogande. Det finns skötbord, WC, matstolar, tallrikar, besick och micro på plats.


Program och servering: Musiklek ca kl. 10:15 tisdagar och fredagar. Även övrigt program är möjligt (t.ex. teater, yoga, rimlek). Gå med i vår facebookgrupp "Öppna daghemmet Tallen" för att läsa mer! Kaffeservering med tilltugg. Även egen mat kan tas med (matstolar, tallrikar, bestick, micro finns till förfogande).


Programmet och serveringen är gratis för medlemmar i Folkhälsan på Drumsö r.f. (icke medlemmar 3€/familj).


Kontakt: Ledare för Öppna daghemmet Tallen är Camilla Orre-Pehkonen. Hon sköter om familjecaféet och sköter om praktiskt arrangemang. Kontakt: 044 986 4590


Gå gärna med i facebookgruppen "Öppna daghemmet Tallen" för mer information om verksamheten och programmet.


Välkommen med!

Tider :

09.08.2024 09.30 - 12.00 Tallen
13.08.2024 09.30 - 12.30 Tallen
16.08.2024 09.30 - 12.00 Tallen
20.08.2024 09.30 - 12.30 Tallen
23.08.2024 09.30 - 12.00 Tallen
27.08.2024 09.30 - 12.30 Tallen
30.08.2024 09.30 - 12.00 Tallen
03.09.2024 09.30 - 12.30 Tallen
06.09.2024 09.30 - 12.00 Tallen
10.09.2024 09.30 - 12.30 Tallen
13.09.2024 09.30 - 12.00 Tallen
17.09.2024 09.30 - 12.30 Tallen
20.09.2024 09.30 - 12.00 Tallen
24.09.2024 09.30 - 12.30 Tallen
27.09.2024 09.30 - 12.00 Tallen
01.10.2024 09.30 - 12.30 Tallen
04.10.2024 09.30 - 12.00 Tallen
08.10.2024 09.30 - 12.30 Tallen
11.10.2024 09.30 - 12.00 Tallen
15.10.2024 09.30 - 12.30 Tallen
18.10.2024 09.30 - 12.00 Tallen
22.10.2024 09.30 - 12.30 Tallen
25.10.2024 09.30 - 12.00 Tallen
29.10.2024 09.30 - 12.30 Tallen
01.11.2024 09.30 - 12.00 Tallen
05.11.2024 09.30 - 12.30 Tallen
08.11.2024 09.30 - 12.00 Tallen
12.11.2024 09.30 - 12.30 Tallen
15.11.2024 09.30 - 12.00 Tallen
19.11.2024 09.30 - 12.30 Tallen
22.11.2024 09.30 - 12.00 Tallen
26.11.2024 09.30 - 12.30 Tallen
29.11.2024 09.30 - 12.00 Tallen
03.12.2024 09.30 - 12.30 Tallen
10.12.2024 09.30 - 12.30 Tallen
13.12.2024 09.30 - 12.00 Tallen
17.12.2024 09.30 - 12.30 Tallen
20.12.2024 09.30 - 12.00 Tallen