Mini-Röris6 inspirationstillfälle i Vasa

Startdatum: 28.03.2019
Kursperiod: 28.03.2019 - 28.03.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset Wasa - Eksalen
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Anna-Lena Blusi
anna-lena.blusi@folkhalsan.fi
050-5428176
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2019
Anmälan stänger: 20.03.2019
Kurskod: 18U10018474
Kurspris: 30,00 €

Nytt Mini-Röris6 program - Kom och låt dig inspireras!


Folkhälsan vill förmedla vikten av rörelse och framförallt rörelseglädje bland barn. Nu ordnar vi inspirationstillfällen för dig som jobbar med barn. Målgruppen är daghems- och förskolepersonal, ledare av familjecaféer och familjegymnastik. Vi inleder med en föreläsning/diskussion kring barn och fysisk aktivitet. Därefter blir det praktisk genomgång av det nya Mini-Röris6 röelseverktyget. Materialet får du givetvis med dig att jobba vidare med i barngruppen. 


Målgruppen för Mini-Rörisprogrammet är barn i åldern 3-6 år. Programmet bygger på Friskis&Svettis Familjejympa och är anpassat för att fungera på förskolan, daghemmet eller i vardagsrummet hemma. 


Anmälningar: senast den 20 mars till e-postadressen: anna-lena.blusi@folkhalsan.fi


Klä dig bekvämt! - Det blir svettigt!

Tider :

28.03.2019 15.00 - 17.00 Eksalen