Lyfta tillsammans kurs för närståendevårdare

Startdatum: 30.01.2019
Kursperiod: 30.01.2019 - 20.03.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Helsingfors kyrkliga samfällighet
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Verkstaden
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2018
Kurskod: 180K0018443

Lyfta tillsammans kurs i Helsingfors våren 2019.


En kurs för dig som är närstående till någon som behöver din vård och omsorg.


Vi träffas fem onsdagar kl. 17.00 - 19.00 i Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97 Helsingfors.


Utgående från olika teman diskuterar vi och utbyter erfarenheter.


Träff 1: 30.1.2019 kl 17-19


Träff 2: 13.2.2019 kl. 17-19


Träff 3: 27.2.2019 kl. 17-19


Träff 4: 13.3.2019 kl. 17-19


Träff 5: 27.3.2019 kl. 17-19


 


Som kursledare fungerar Maria Hall-Pänttäjä och Nina Hongell-Ekholm


För mera information och anmälningar, kontakta nina.hongell-ekholm@folkhalsan.fi eller tfn 050-4306091


 


 

Tider :

30.01.2019 17.00 - 19.00 Verkstaden
13.02.2019 17.00 - 19.00 Verkstaden
27.02.2019 17.00 - 19.00 Verkstaden
13.03.2019 17.00 - 19.00 Verkstaden
20.03.2019 17.00 - 19.00 Verkstaden