Landskapsföreningen i Nylands vårmöte

Startdatum: 30.03.2019
Kursperiod: 30.03.2019 - 30.03.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Verkstaden
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Saskia Halminen
saskia.halminen@folkhalsan.fi
044-7886020
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2018
Anmälan stänger: 27.03.2019
Kurskod: 180K0018541

Välkommen till Helsingfors på Vårmöte och workshops om inkludering!
 
Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland r.f. håller stadgeenligt sitt vårmöte lördagen den 30 mars kl. 10.00 i Folkhälsans hus i Brunakärr, Mannerheimvägen 97.
Vårmötet godkänner Landskapsföreningens verksamhetsberättelse och bokslut och beviljar ansvarsfrihet åt föregående års styrelse.
 
Vårmötesdagen ordnas i år i samarbete med Hälsa i Mångfald-projektet. Vi kommer att ha Storysharing med inkluderingstema och workshop om hur föreningarna kan arbeta med mångfald. Poängen är att fundera på oss själva och våra verksamheter: är vi verkligen så öppna som vi tror? Känner sig alla välkomna i våra föreningar?
 
Vi håller på kl. 10-15 och bjuder på lunch under dagen.
 
Vårmötet och hela dagens program är öppet för alla medlemmar, men för att kunna ordna med servering och transport vill vi ha besked om deltagande! Anmälan om deltagande samt allergier etc. till Saskia Halminen, 044 788 6020 eller saskia.halminen@folkhalsan.fi, senast 27.3.2019. Meddela också ifall det finns behov för transport. Möteshandlingarna har skickats till föreningarna.
 
Välkomna med!
Styrelsen för Landskapsföreningen i Nyland

Tider :

30.03.2019 10.00 - 15.00 Verkstaden