Inspirationsdag i läromedlet Stegen och Skolstegen

Startdatum: 04.06.2019
Kursperiod: 04.06.2019 - 04.06.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2019
Anmälan stänger: 30.05.2019
Kurskod: 180K0018486
Kurspris: 50,00 €

Inspirationsdag i läromedlen Stegen och Skolstegen


Läromedlet Stegen är en vidareutveckling av Stegvis och är anpassat för barn i åldern 4 – 6 år. Skolstegen är för förskolan och åk 1 och bygger på samma grund som Stegen. Båda programmen är utvecklade för att främja socioemotionell utveckling och förutsättningar för lärande i förskolan och skolan.


Genom att arbeta med Stegen och Skolstegen kan man skapa bättre förutsättningar för tidigt lärande, förbereda barnen för skolan och hjälpa barn att lyckas i samspelet med andra.

Stegen och Skolstegen erbjuder också fördjupade möjligheter till samverkan med föräldrar. För varje veckotema finns ett föräldrabrev (28 olika) med enkla och roliga aktiviteter som föräldrarna kan göra tillsammans med sitt barn.

Under inspirationsdagen bekantar vi oss med de olika delarna i materialet samt prövar på att använda dem. Materialet innehåller b.la ett vägledningshäfte om hur man använder materialet och ett veckoplanerings häfte med dagliga övningar att göra tillsammans med barnen, en cd med sånger, väggplanscher, känsloplanscher, informationsbrev till föräldrar, handdockor och mycket annat. Deltagare som arbetar på daghem bekantar sig med Stegen-materialet och personal i skolan med Skolstegen-materialet.

Materialen fås ej via Folkhälsan men kan beställas på www.nyponforlag.se och på www.larum.fi. Läs mer om Stegen och Skolstegen på www.gislasonlowenborg.com

Avgift för hela dagen är 50€, kaffe och lunch ingår. Vänligen meddela eventuella matallergier, din faktureringsadress och var du jobbar då du anmäler dig. Anmälan är bindande.

Anmäl dig här

Tider :

04.06.2019 09.00 - 16.00 Blåsippan