InPrint 3 workshop

Startdatum: 15.04.2019
Kursperiod: 15.04.2019 - 15.04.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Kyrkostrands skola
Adress: Bagarnäsvägen 32, 68600 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Siv-Britt Häggman
siv-britt.haggman@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.03.2019
Anmälan stänger: 09.04.2019
Bilagor:
Kurskod: 180K0018543
Kurspris: Gratis

Syftet är att få en mångsidig inblick i hur programmet fungerar samt insikt om hur symboler kan användas i olika syften.


  • Diskussion om användningserfarenheter och möjligheter

  • Skapa nytt rutnät för text, symbol eller text och symbol

  • Redigera rutnätets struktur (rader och kolumner)

  • Editera cellernas utseende

  • Redigera rutnätets mått

  • Hantera ordlistor

  • Byta symbol för ord, byta ord för symbol, ersätta symbol med egen bild, ändra storlek på text eller symbol

  • Hantera sidor i en fil

Kontakt:
Siv-Britt Häggman, tel: 050 540 0265
E-post: siv-britt.haggman@folkhalsan.fi


Workshopen är gratis, begränsat antal deltagare.
Du har möjlighet att ladda ner 21 dagars pröva på version via symbolbruket.se. I övrigt visas programmet via skärm under workshopen.
Meddela eventuella dieter.


Anmälning senast 8.4.2019


 

Anmäl dig här

Tider :

15.04.2019 14.00 - 17.00 Kyrkostrands skola