Infotillfälle om intressebevakningsfullmakt i Vörå

Startdatum: 27.03.2019
Kursperiod: 27.03.2019 - 27.03.2019
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Maxmo r.f.
Föreningen Folkhälsan i Oravais r.f.
Föreningen Folkhälsan i Vörå r.f.
Plats: Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Joana Joupers
joana.joupers@gmail.com
050-3381138
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.11.2018
Kurskod: C1000018007
Kurspris: Gratis

FOLKHÄLSAN I MAXMO, ORAVAIS OCH VÖRÅ ARRANGERARINFOTILLFÄLLE OM INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKTNORRVALLA ONSDAG 27.3. KL.14 -15.30Föreläsare OSKAR SUNDBACK, jurist från advokatbyrå Näsman & Båsk


 


Hur vill jag att mina angelägenheter sköts om jag på grund av försämrat hälsotillstånd, plötslig sjukdom eller hög ålder inte längre kan fatta beslut på samma sätt som tidigare? Det här är frågor som allt fler funderar över. Genom att skriva en intressebevakningsfullmakt kan du se till att en person du själv har utsett sköter dina angelägenheter om du förlorar din handlingsförmåga.Fullmaktsgivaren kan själv avgöra vad fullmakten gäller, t.ex egendom, andra ekonomiska ärenden eller ärenden beträffande person såsom hälso- och sjukvård.Under föreläsningen får vi höra om:- Varför ska man upprätta en intressebevakningsfullmakt.


- Fördelarna med intressebevakningsfullmakt


- Hur träder fullmakten i kraft och hur upphör den?


- Hur upprättar man en fullmakt?


- Vad ska en fullmakt innehålla?


- Vad ska man beakta när man upprättar en fullmakt?Oskar Sundback kan efter infotillfället diskutera med enskilda om det finns behov och önskemål om uppgörande av fullmakter.Kom och lyssna och lär er mera om ett viktigt ämne. Tillfället är gratis och det krävs ingen anmäla. Alla intresserade är hjärtligt välkomna!


 


Kaffe kan köpas från Elsas kök efteråt.

Tider :

27.03.2019 14.00 - 15.30 Campus Norrvalla