Infostund om Grid 3 / Grid for iPad (distans)

Startdatum: 23.10.2023
Kursperiod: 23.10.2023 - 23.10.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
+358447883776
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 22.05.2023 00.00
Anmälan stänger: 18.10.2023
Kurskod: 18K20018050
Anmäl dig här

Grid 3 är ett så kallat AKK program. Med programmet är det möjligt att skapa anpassningar för Kommunikation. Med programmet följer några färdiga anpassningar men med ett konto går det att online söka anpassningar som andra användare delat med sig av. Grid 3 är för PC datorer men det finns även en version som heter Grid for iPad och den fungerar till fullt på en iPad. 
Jag väljer att kalla Grid för ett robust kommunikationshjälpmedel eftersom det på många sätt är mer avancerat än Widgit Go. Har man använt sig av Widgit Go och tycker att man behöver mera möjligheter så är ett byte till Grid 3/Grid for iPad ett naturligt steg.  
Grid 3/Grid for iPad är en förhållandevis dyr lösning så det är ingenting som jag rekommenderar att man gör utan kontakt med en talterapeut eller pedagog som har erfarenhet av programmet. 
På infostunden bekantar vi oss med hur programmet fungerar samt tar upp de största skillnaderna i jämförelse med Widgit Go. 


Tillfället är gratis. 


En länk till stunden skickas före distansträffen.

Anmäl dig här

Tider :

23.10.2023 14.30 - 16.00 På distans