"Hur svårt kan det vara?" - en eftermiddag då vi tillsammans hittar lösningar på utmaningar i ungas vardag

Startdatum: 12.03.2019
Kursperiod: 12.03.2019 - 12.03.2019
Plats: Vasa övningsskolas gymnasium - Auditoriet
Adress: Skolhusgatan 31, 65100 Vasa
Visa på karta
Kontakt: Karin Kastén
karin.kasten@folkhalsan.fi
040-7578895
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2018
Anmälan stänger: 04.03.2019
Kurskod: 180K0018489
Kurspris: Gratis

Slutseminarium för Folkhälsans projekt "De e lugnt" - stresshantering för unga.

Oregelbunden sömn? Oro för framtiden? Hur hitta riktningen och kunna fokusera i informationsöverflödet? Vi lyfter fram utmaningar i ungas vardag med hjälp av videoinslag som väcker diskussion kring viktiga teman om välmående och framtid. Tillsammans hittar vi lösningarna.


Program:
Kl.13:00 Inledningsord & presentation av projektet
Kl.13:25 Videoinslag och diskussion kring ungas sömn 
Kl.13:50 Videoinslag och diskussion kring överflöd av intryck 


Kl.14:15 PAUS


Kl.14:35 Videoinslag och diskussion kring framtidsoro
Kl.14:55 Erfarenheter av RennoX-kamratstödsverksamhet
Kl.15:15 Avslutning & blicka framåt


VEM: Evenemanget riktar sig till unga på andra stadiet, vid ungdomsverkstäder och professionella som jobbar med unga. 

OSA: OBS! Förlängd anmälning t.o.m. 4.3.2019. Antalet platser är begränsat och vi fyller ut i anmälningsordning.

Vi önskar att alla är på plats så att vi kan börja kl. 13. Vi bjuder på smoothie och frukt i pausen, som hålls kl. 14.15-14.35. 

Tider :

12.03.2019 13.00 - 15.30 Vasa övningsskolas gymnasium - Auditoriet