Grid for iPad (distans)

Startdatum: 21.04.2021
Kursperiod: 21.04.2021 - 21.04.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 04.03.2021 09.00
Anmälan stänger: 20.04.2021
Kurskod: 18K20018590
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Grid for iPad är en kommunikations-app (iOS) som ger användaren en röst. Grid for iPad har färdiga anpassningar på olika nivåer. Med Super Core är det lättare för tidiga AKK-användare att komma igång och uppleva framgång med symbolkommunikation. 
Kärnordförrådet är placerat centralt bredvid aktivitetsspecifikt språk med funktioner som gör det enklare att bilda fraser och formulera meningar. 
Innehållet går direkt att editera i appen. 


Träffen är virtuell. En länk till stunden skickas före evenemanget. Vi uppskattar om alla deltagare inledningsvis har kameran aktiverad så att det blir lättare att få en känsla av delaktighet och interaktivitet. 

Anmäl dig här

Tider :

21.04.2021 14.00 - 15.30 På distans