Frivillig högläsarutbildning i Närpes och Kristinestad med omnejd

Startdatum: 20.01.2021
Kursperiod: 20.01.2021 - 17.02.2021
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 09.12.2020
Anmälan stänger: 13.01.2021
Bilagor:
Kurskod: 18S10018671
Kurspris: Gratis

Frivillig högläsarkurs i Närpes och Kristinestad med omnejd.


Vill du läsa högt för äldre personer? Kom på kurs!
Kursen är gratis och består av tre digitala kurstillfällen.
Kursen leds av Veronica Andersson, LL-Center och Pia Nabb, Folkhälsan.


Onsdagen den 20.1 kl. 13-16
Torsdagen den 21.1 kl.13-16
Onsdagen den 17.2 kl.13-16


Som frivillig högläsare hjälper du äldre att hålla kvar läsningen som en del av livet.
Högläsning stimulerar minnet och skapar goda samtal.
Högläsning innebär ofta också en välkommen stund av gemenskap, lugn och ro.


Utrustning: Du behöver ha tillgång till dator eller pekplatta och internetuppkoppling.
                 Ingen tidigare erfarenhet av videokonferenssystemet Zoom behövs.


Innehåll: Att vara frivillig på Folkhälsan
              Att bemöta åhörare med olika behov.
              Det fina med högläsning.
              Vad kan man läsa?
              Vad är lättläst litteratur?
              Då läsningen skapar samtal.


Vi hjälper dig att få kontakt med ett äldreboende i din näromgivning där du kan börja läsa.
Din medverkan i kursen förbinder dig inte till fortsatt uppdrag.


Frågor och anmälningar senast den 13.1 till:
Pia Nabb, pia.nabb@folkhalsan.fi tfn.050 542 8175


Deltagarantalet är begränsat till 10 personer.


VARMT VÄLKOMMEN MED!
                                                                            
                                     


 


          


 

Tider :

20.01.2021 13.00 - 16.00 På distans
21.01.2021 13.00 - 16.00 På distans
17.02.2021 13.00 - 16.00 På distans