Föreläsning om våld i nära relationer

Startdatum: 17.09.2019
Kursperiod: 17.09.2019 - 17.09.2019
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Alandica kultur- och kongresshus
Adress: Strandgatan 33, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Eleonore Hedman
eleonore.hedman@folkhalsan.ax
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.07.2019
Anmälan stänger: 17.09.2019
Kurskod: 310K0018535
Kurspris: Gratis

Välkommen på en föreläsning om våld i nära relationer den 17 september kl. 18.00-20.30 i Musiksalen Alandica Kultur och Kongress. (En föreläsning som ger baskunskap)


VÅLD I NÄRA RELATIONER är ett samhällsproblem som drabbar vuxna och barn. Den som drabbas har rätt till hjälp och stöd. Hjälpen börjar med ett viktigt steg- ett tryggt bemötande som bygger på kunskap och insikt om våldets natur och konsekvenser.


Christina Wikner-Löthman är specialiserad på våld i nära relationer. Hon delar med sig av sin kunskap om olika typer av våld, våldets konsekvenser och ger råd för ett hållbart bemötande.


Under kvällen talar vi också om omfattningen av våld i nära relationer på Åland och våra närregioner, om barnens utsatthet samt om möjligheter och rättigheter till hjälp och stöd.


 


Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe och frukt.

Föreläsare

Christina Wikner-Löthman, familjeterapeut specialiserad inom våldspsykologi
och katastrofpsykologi.

Ann Kvarnström, handledare på RIKU Brottsofferjouren.

Janina Björni
, ansvarig för barnskyddsfrågor på Rädda Barnen.


Föreläsningen ordnas av Pusselfamiljen, Rädda Barnen, Riku, Feministparaplyet, Folkhälsans ANDTS-projekt. 

Tider :

17.09.2019 18.00 - 20.30 Alandica kultur- och kongresshus