Föräldraträff med stödtecken / symboler (Helsingfors)

Startdatum: 26.10.2022
Kursperiod: 26.10.2022 - 23.11.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Nyland - Zacharias Topeliusskolan
Adress: Stenbäcksgatan 14, 00000 00250
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
+358447883776
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.09.2021 15.00
Anmälan stänger: 22.10.2022
Kurskod: 18K20018031
Anmäl dig här

Har ni en familjemedlem som använder tecken och symboler som stöd i vardagen. Kom med på gruppträffar där vi repeterar teori men även praktiskt lär oss/repeterar tecken för vardagligt bruk. Vi bekantar oss även med kommunikationskartor i syfte att underlätta kommunikation och övergångar i vardagen.  


Sandra Westerholm som är handledare i tecken ansvarar för stödteckendelen och Johan Palmén håller i symbolerna. 

Anmäl dig här

Tider :

26.10.2022 17.00 - 18.30 Zacharias Topeliusskolan
23.11.2022 17.00 - 18.30 Zacharias Topeliusskolan