Föräldraträff med stödtecken / symboler (Söderkulla)

Startdatum: 12.10.2022
Kursperiod: 12.10.2022 - 09.11.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Nyland - Hörnan
Adress: Torpvägen 9, 01150 Söderkulla
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
+358447883776
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.09.2021 14.30
Anmälan stänger: 08.10.2021
Kurskod: 18K20018029

Har ni en familjemedlem som använder tecken och symboler som stöd i vardagen. Kom med på gruppträffar där vi repeterar teori men även praktiskt lär oss/repeterar tecken för vardagligt bruk. Vi bekantar oss även med kommunikationskartor i syfte att underlätta kommunikation och övergångar i vardagen. 
Sandra Westerholm som är handledare i tecken ansvarar för stödteckendelen och Johan Palmén håller i symbolerna. 

Tider :

12.10.2022 17.00 - 18.30 Hörnan
09.11.2022 17.00 - 18.30 Hörnan