Diskussion om Luciamärkets framtid

Startdatum: 10.10.2022
Kursperiod: 10.10.2022 - 10.10.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Malin Ström
malin.strom@folkhalsan.fi
050-3378138
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.09.2022 00.00
Anmälan stänger: 10.10.2022
Kurskod: 18U10018014
Anmäl dig här

Det är aktuellt att ta beslut ifall det ska beställas Luciamärken för 2023 och framöver. Frågan ställs nu till lokalföreningarnas styrelser för att föra en principdiskussion om Luciamärkens framtid. Ett förslag är att luciamärket från och med år 2023 skulle slopas och föreningarna koncentrerar sig på att sälja Majblommor istället. Faktum är att det säljs mycket färre Luciamärken än Majblommor och intresset har varit minskande flera år redan. Viktigt är att minnas att både Luciamärket och Majblomman inte är kopplade till insamlingsändamål eller -tillstånd, utan de är fristående medelsanskaffning för lokalföreningarna.


Hur tänker ni i er förening kring detta? Kom med och diskutera Luciamärkets framtid på en träff med förbundsdirektör Viveca Hagmark, kampanjplanerare Annika Höglund och organisationssekreterarna. Om du är förhindrad från att delta kan du gärna skicka e-post eller ringa organisationssekreteraren i ditt landskap för att få din åsikt hörd"
Anmäl dig här

Tider :

10.10.2022 18.00 - 19.30 På distans