Café 70+ i Veikars

Startdatum: 06.09.2019
Kursperiod: 06.09.2019 - 01.11.2019
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Korsholm r.f.
Plats: Weikarshemmet
Adress: Veikarsvägen 910, 66520 Veikars
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.11.2018
Kurskod: A8000018066
Kurspris: 3,50 €

Café 70+ ordnas i Smedsby, Karperö, Veikars och Helsingby. Under träffarna använder vi oss av Folkhälsans hälsofrämjande program för äldre "mimosel" programmet. Idén är att med de medel och den kunskap som finns till hands skapa mötesplatser där äldre skall erbjudas stimulans och gemenskap som samvaron med andra människor ger. Fast vi försonats med tanken att vi blir äldre och att allt inte fungerar som när vi var unga, skall vi om möjligt ta emot nya utmaningar och unna oss själva ett gott självförtroende baserat på all den erfarenhet och kunskap vi har om livet. Träffarna ordnas 1 gång i månaden. Känner du att det här är något för dig eller några av dina närstående - kom med! Förhandsanmälan. Ledare Ann-Charlotte Willför.


 


Kaffe med smörgås och kaka/bulle. Avgiften är 3,50€/gång.

Tider :

06.09.2019 12.00 - 14.00 Weikarshemmet
04.10.2019 12.00 - 14.00 Weikarshemmet
01.11.2019 12.00 - 14.00 Weikarshemmet