ADHD I VARDAGEN - BARNGRUPP I SKÄRGÅRDEN

Startdatum: 16.01.2024
Kursperiod: 16.01.2024 - 27.02.2024
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Plats: Okänd plats
Kontakt: Mira Öhman
mira.ohman@folkhalsan.fi
04-47883704
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 24.10.2023 00.00
Anmälan stänger: 10.12.2023
Kurskod: 20040018001
Anmäl dig här

ADHD i vardagen - En balans mellan styrkor och utmaningar


Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer i Åboland ordnar en psykoedukativ grupp för barn i åk 4-6 med ADHD i skärgården.
Välkommen med!


Vi lär oss mer om ADHD och vad det betyder för barnet. Vi kommer att öva samarbete och presentera olika verktyg för problemlösning och för att stärka självkänslan och den psykiska motståndskraften. Gruppen dras av ergoterapeut Pia
Forsman och specialpsykolog Mira Öhman.Innan kursen kontaktas föräldrarna och tillsammans görs en bedömning om gruppen är lämplig för barnet. Barnet behöver inte ha en diagnos, men under träffarna kommer vi att prata om ADHD, så barnet behöver ha en viss självinsikt.Den 13.2.2023 kl. 17.00-18.30 ordnas en föräldraträff i samband med gruppen.


Gruppen träffas 6 ggr i Kyrkbackens skola i Nagu.

Anmäl dig här

Tider :

16.01.2024 14.00 - 15.30 Platsen saknas
23.01.2024 14.00 - 15.30 Platsen saknas
30.01.2024 14.00 - 15.30 Platsen saknas
06.02.2024 14.00 - 15.30 Platsen saknas
13.02.2024 14.00 - 15.30 Platsen saknas
27.02.2024 14.00 - 15.30 Platsen saknas