Familjeträff (stödtecken / symboler) i Helsingfors

Startdatum: 07.02.2022
Kursperiod: 07.02.2022 - 11.04.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Zacharias Topeliusskolan
Adress: Stenbäcksgatan 14, 00000 00250
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.12.2021 15.00
Anmälan stänger: 02.02.2022
Kurskod: 18K20018011
Anmäl dig här

Har ni en familjemedlem som använder tecken och symboler som stöd i vardagen. Kom med på gruppträffar där vi repeterar teori men även praktiskt lär oss/repeterar tecken för vardagligt bruk. Vi bekantar oss även med kommunikationskartor i syfte att underlätta kommunikation och övergångar i vardagen. 
Gruppträffarna ordnas i Helsingfors i Zacharias Topeliusskolan, Stenbäcksgatan 14. 
Sandra Westerholm som är handledare i tecken ansvarar för stödteckendelen och Johan Palmén håller i symbolerna. 


Ingen avgift.

Anmäl dig här

Tider :

07.02.2022 17.00 - 19.00 Zacharias Topeliusskolan
14.03.2022 17.00 - 19.00 Zacharias Topeliusskolan
11.04.2022 17.00 - 19.00 Zacharias Topeliusskolan