Folkhälsan i Brändö

Föreningen Folkhälsan i Brändö

Folkhälsan i Brändö vill uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar.

Bli medlem

Folkhälsan i Brändö är en aktiv skärgårdsförening där vi vill att alla känner sig välkomna att röra på sig, antingen på egen hand eller i sällskap. Tröskeln ska vara låg för deltagande och vi arbetar för rörelseglädje och gemenskap.

Föreningen ordnar regelbundet motionsgymnastik, bollkul, tjejgrupp, Mimosel och byavandringar. Vi har ett modernt och aktivt gym i Brändöhallen där du kan träna från morgon till kväll enligt eget önskemål. Simskolorna ordnas i flera byar. Årligen ordnas det också olika motionsjippon och evenemang, såsom paddlingskurs, löpkurs, gymkurs eller lokal motionskampanj.

Föreningen deltar i underhållningen av simstränderna där det ordnas simskolor. Vi deltar också i marknader och säljer majblommor, luciamärken och lucialotter.

Vi arrangerar just nu

Klicka på en kurs för att få mer information. Om inga kurser visas så finns det just nu inga insatta.