Teamutredningar

Teamutredningar för barn

Är du orolig över ditt barns åldersenliga utveckling? Skulle du vilja ha en noggrannare utredning för att barnet har svårigheter i sitt sociala samspel, sin talutveckling, motoriska utveckling eller problem med inlärning?​

 

Pris

Tjänsterna kan köpas med betalningsförbindelse eller privat.
Du kan boka tid per telefon på numret 044 788 5965

När ditt barn får en teamutredning träffar ni olika specialister. Oftast är det en specialistläkare som har helhetsansvaret. Dessutom får ni träffa till exempel neuropsykolog eller psykolog, talterapeut eller ergoterapeut. Teamet skräddarsys för att bäst kunna svara mot barnets behov och de frågeställningar som finns.

I början av teamutredningen samlar vi information från vardagen och från tidigare gjorda undersökningar för att bygga upp en individuell teamutredningshelhet för barnet.

Målet med utredningarna är i första hand att hitta former för hur familjen i vardagen stöder barnet på bästa sätt. Vi strävar efter att familjen får en ökad förståelse för barnets individuella styrkor och svårigheter och hur de individuella dragen påverkar vardagen. Vi gör också tillsammans en konkret prioritering av åtgärder, det vill säga att barnet får en habiliteringsplan.

Teamutredningen kan ske polikliniskt, vilket betyder att du kommer till mottagningen med ditt barn olika dagar. Ni väntar i väntrummet mellan besöken och du ansvarar för barnet under väntetiderna.

Utredningar kan också göras vid dagavdelningen. Dagavdelningen fungerar med vårdpersonal. Under dagen provar vi ut stödmetoder, utför vissa undersökningar och observerar hur barnet fungerar i liten grupp med strukturerad verksamhet. Dagavdelningens vårdpersonal samarbetar gärna med dig som förälder och hjälper till att hitta på praktiska lösningar på vardagens utmaningar där hemma. Efter bedömningen finns det vid behov möjlighet till handledning i hemmet eller på mottagningen.