Talterapi i Jakobstad

Ett barn som kommer till talterapi kan ha svårigheter med bland annat kommunikationen, språket, rösten och ätandet.

Tid: Vardagar kl. 8.00-16.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa Centralsjukhus, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. 

I talterapin tränar vi till exempel munmotorik, uttal och förmågan att ge och ta emot information. Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder såsom bilder, stödtecken eller talapparater.

Bakgrunden till barnets svårigheter kan till exempel vara specifik språkstörning, autism, utvecklingsstörning och olika medfödda syndrom.

Vi gör hem-, dagis- och skolbesök i Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå och Oravais

Kompetensbeskrivning

Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av våra terapeuters kompetensområden. Deras kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

- Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i vardagen
- Grundkurs i blisskommunikation
- Grundkurs i teckenspråk
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
- SCA – Supported Conversation for adults with Aphasia

Autism

- Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

- Benämning och berättande
- It Takes Two to Talk® - Certification Workshop
- Pragmatiska svårigheter hos barn

Tal- och oralmotoriska svårigheter

- Diplomkurs i oralmotorik

Ätande och sväljning

- Feeding Therapy – a sensory motor approach
- Spädbarns ätutveckling
- The Sequential Oral Sensory (SOS) Approach to Feeding Course

Övrigt

- Servicekedja för barn och unga med

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

- Grundkurs i blisskommunikation
- Grundkurs i teckenspråk
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 2)

Autism

- ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa (PRT)
- Autismspektrumtillstånd och Tillämpad Beteendeanalys (pågående utbildning vid Stockholms Universitet)
- Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (grundläggande kommunikationsfärdigheter)
- Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 2)
- Teaching functional speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

- Benämning och berättande
- Dyslexi - logopedens insats i teori och praktik
- It Takes Two to Talk® - Hanen Certification Workshop
- Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (grundläggande kommunikationsfärdigheter)
- Pragmatiska kommunikationsstörningar med fokus på barn och unga

Tal- och oralmotoriska svårigheter

- A three-part treatment plan for oral placement therapy (OPT)
- A sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders
- Oral placement therapy: Assessment and program planning development

Ätande och sväljning

Övrigt

- ADHD
- Folkhälsan workshop: Syn, mer än bara att se
- Suomen cp-terapiayhdistys - Arvokas arki, mielekäs kieli
- Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus vibra ja termiset hoidot

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
- AKKtiv KomIgång (AKK och tidig intervention)
- AKK i vardagen
- Talking Mats, samtalsmattor som stöd för att uttrycka åsikter

Autism

Hörsel

Röst
- Lee Silverman Voice Treatment (röstbehandling för bl.a. personer med Parkinson)
- Specialiserad inom röstergonomi och röstproblem (doktorandstudier i logopedi)

Språkliga svårigheter
- Dyslexiutredning- ett uppdrag för logopeden
- Logopediskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter
- Talterapeutförbundets utbildningsdag, tema: benämning

Tal- och oralmotoriska svårigheter
- Stamning

Ätande och sväljning
- Spädbarns ätutveckling

Övrigt
- Hantering av problemskapande beteende, föreläsare Bo Hejlskov Elvén

Alternativ och kompletterande kommunikationsmetoder
- PODD – pragmatiskt ordnad dynamisk display

Autism

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

Tal- och oralmotoriska svårigheter

Ätande och sväljning

Övrigt

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Talterapeuter

  • Emma Kallvik

   talterapeut, Östanlid

  • tfn:
   044 788 3732

  • Som talterapeut arbetar jag med en mängd olika tal- och kommunikationsmässiga svårigheter. Det kan handla om att hitta alternativa sätt att kommunicera, att sätta ord på sina tankar och känslor eller att bygga ihop orden till längre meningar. Jag arbetar med både barn och vuxna och terapin sker i personens egen vardag – i daghemmet, skolan eller hemma, och mitt arbetsfält sträcker sig mellan Jakobstad och Oravais. Jag är en rolig typ som är bra på att känna in vilken nivå jag ska möta klienterna på och det är väldigt viktigt för mig att bekräfta människan bakom problematiken. Det bästa med mitt jobb är att få följa klienternas utveckling och få hjälpa till att göra deras liv lättare och mer innehållsrikt. Röstproblem är mitt specialområde, och jag forskar vid Åbo Akademi en dag i veckan. Jag har flera års erfarenhet av att föreläsa, både på universitetsnivå (talterapeututbildningen) och för andra grupper (exempelvis lärare, turistguider, sånglärare och olika klientgrupper). Behöver du röstvård eller vill du anlita mig som föreläsare inom området röst och röstanvändning? Hör av dig! Jag föreläser också om tillgänglig kommunikation för barn och vuxna med språkliga svårigheter. Mina arbetsspråk är främst svenska och engelska. Röstterapier och terapier för vuxna som drabbats av stroke håller jag även på finska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anna Stenhäll

   talterapeut, Östanlid

  • tfn:
   044 788 1046

  • I mitt arbete som talterapeut träffar jag främst barn i och under skolåldern. Jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, på daghemmet eller i skolan – och vi arbetar med kommunikation på olika sätt. Vi lär oss till exempel att förstå vad andra människor säger, hur man är i kontakt med andra och att själv kunna begära eller berätta om något. Det kan ske via talade ord, men också med tecken eller bilder som stöd. Mitt fokus ligger också på klienter med oralmotoriska svårigheter och ätsvårigheter. Det bästa med mitt jobb är att få arbeta med människor, vilket gör jobbet väldigt varierande. Ja, det är ett utmanande arbete, men också väldigt spännande! Som talterapeut är jag lugn och tålmodig. Flexibel och lyhörd behöver man också vara då man samarbetar med många olika aktörer. Mitt arbetsspråk är svenska och jag rör mig i huvudsak i Jakobstad, Pedersöre och Larsmo.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anna Rosenberg

   talterapeut, Östanlid

  • tfn:
   044 788 6313

  • Talterapi är ett väldigt brett begrepp. Det kan det handla om att öva upp olika språksvårigheter, men det kan också handla om munmotorik, sväljning och ickeverbal kommunikation. En del klienter tränar på att återfå en förlorad talförmåga, till exempel efter en stroke, eller på att lära in ett alternativt kommunikationssätt till tal, till exempel med hjälp av bilder. Som talterapeut är jag lugn och inkännande och jag har lätt att ta olika typer av människor. Jag vill att talterapin ska vara en positiv upplevelse och det är härligt att se när klienterna går framåt och når sina delmål. Det bästa med mitt jobb är att det känns så givande, att jag kan bidra till att hjälpa andra människor. Det är också ett utmanande arbete då man ibland får vara en slags detektiv för att hitta olika sätt att kommunicera. Jag arbetar främst med barn i Jakobstadsregionen och mina arbetsspråk är svenska och finska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Rebecka Lindholm

   talterapeut

  • tfn:
   044 788 1043

  • Jag arbetar främst med barn och ungdomar i skolåldern och på daghem. Jag träffar barnen i deras egen vardagsmiljö och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har tal-, röst- eller språksvårigheter, sväljningsproblematik eller att man behöver stöd för att utveckla alternativ kommunikation. Då jobbar vi bland annat med stödtecken, bilder, kommunikationsmappar eller symboler. Man kan även få hjälp av en talterapeut vid kommunikativa svårigheter på grund av till exempel autism, afasi eller Parkinsons. Det bästa med mitt jobb som talterapeut är att få arbeta med så många olika människor! Det är ett utmanande arbete, och man behöver vara flexibel och anpassningsbar i klientmötet, men det är också ett väldigt givande jobb. Som talterapeut är jag lyhörd och empatisk. Det är viktigt att varje klient känner sig trygg och upplever att det är en rolig terapisituation. Mina arbetsspråk är främst svenska och engelska och mitt arbetsområde är Jakobstad och Karleby.

   Visa mer
  • Kontakta