Synkartläggning

Funktionell syn - mer än att bara se - för barn

Utmaningar med synen kan bero på både avvikelser i ögonen och i hjärnan. Vid en funktionell synkartläggning iakttar och kartlägger vår synpedagog hur barnet använder synen i vardagliga situationer.

Pris

Besök på mottagningen 140 - 211 euro per timme.
Du kan besöka synpedagogen privat eller via en betalningsförbindelse.
Ta kontakt så berättar vi mera.

Skolan ställer stora krav på synen och majoriteten av information under dagen är visuellt krävande. Vi måste kunna se tydligt på nära håll och avstånd och snabbt ställa in en klar bild på olika avstånd. Vi måste också kunna bedöma avstånd och djup och koncentrera oss visuellt en längre stund för att orka sitta stilla.

Svårigheter i ögonmotoriken kan påverka hur barnet läser och orienterar sig. Det kan också påverka barnets djupseende, balans, uppmärksamhet, förflyttning och dagliga aktiviteter. Vår synpedagog kan med standardiserade syntest kartlägga hur barnets syn påverkar aktiviteter i vardagen, till exempel synskärpa på avstånd och nära håll, synfält, kontrastsyn, färgsyn, visuell perception och ögonmotoriska funktioner.

Viktigt att veta

Innan en funktionell synkartläggning görs är det viktigt att barnet besöker en ögonläkare.

För att barnet ska få en förbättrad funktionsnivå i alla synkrävande aktiviteter kan vi göra så kallad synrehabilitering. I synrehabiliteringen kan ingå följande:

  • stärka de ögonmotoriska funktionerna
  • stärka den visuella kapaciteten
  • inlärning av eventuella kompenserande tekniker, till exempel förstoring
  • öva upp förmågan till att lära sig rutter och att hitta i omgivningen
  • stärka lässtrategier och tekniker för annat närarbete

Kontakt