Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

Tidsbeställning per telefon (vardagar kl. 8–16) tfn 044 788 5965 eller via webben:

Till tidsbeställningen

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 2:a våningen, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi
Telefon: Kansli: 044 788 5965