Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

Tidsbeställning per mail på adressen barnmottagningen@folkhalsan.fi.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 2:a våningen, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi
Telefon: 019 2786191