Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

Barnmottagningen i Helsingfors är stängd 3.7–1.8. I akuta ärenden kan du vända dig till hemkommunens HVC-jour.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 2:a våningen, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi
Telefon: 019 2786191