IT-hjälpmedel vid inlärning

Datastöd vid inlärning för barn

Kom avgiftsfritt till Datateket, du får handledning att använda pedagogiska appar och program bl.a. inom samspel, kommunikation, struktur, inlärning, koncentration och minne individuellt anpassat.

Vi erbjuder information om pedagogiska och specialpedagogiska datorprogram och applikationer

Kom på en timmes besök tillsammans med ditt barn eller själv och pröva på olika appar eller dataprogram som stöder inlärning, utveckling och delaktighet.

För:

  • barn i alla åldrar
  • läs-, skriv-, matematik- och språkträning
  • kommunikationsstöd, språklig medvetenhet och strukturstöd
  • träning av koncentration, minne och samspel

Viktigt att veta

Tack vare understöd är besök till Datateket avgiftsfria. Du är välkommen på 1-3 Datateksbesök under året.

Du behöver ingen diagnos eller betalningsförbindelse för att besöka Datateket.

Du kan ta med din egna pekplatta/dator men du måste inte äga en sådan, utan kan komma till Datateket för att bekanta dig med olika möjligheter innan du köper en pekplatta eller dator.

Vi erbjuder också handledningar och kurser kring IKT & pedagogik/specialpedagogik till din skola.

Frågor och svar

Nej, du är välkommen att bekanta dig med olika lösningar hos oss innan du gör ditt val om hurudan pekplatta/dator du köper.

Ingenting, det är lågtröskelverksamhet och finansieras med hjälp av understöd.

Kontakta datateket och fråga om möjligheter - vi kan ibland även erbjuda datateksbesök i närmiljön.