Familjeterapi i Helsingfors

I de psykoterapeutiska samtalen strävar vi efter att förstå de svårigheter eller symtom, som du söker hjälp för utifrån din livssituation och livshistoria.

Kontakta oss

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar 08.00–16.00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd

Pris

Ni kan besöka vår mottagning mot privat betalning eller ansöka om stöd för familjeterapi från Folkpensionsanstalten. Ta gärna kontakt så diskuterar vi mera.

Kontakt

  • Nona Avellan

   Familje- och parpsykoterapeut, pol.mag. (Valvira, FPA-rättigheter)

  • Vid Folkhälsans ungdomsmottagning erbjuder Nona föräldrahandledning, individuella stödsamtal samt familje- och parterapi. Samarbetet planeras tillsammans med klienterna och skräddarsys enligt individuella behov. Nona har en lång erfarenhet av jobb med barn, ungdomar, familjer och par. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta