Ergoterapi i Jakobstad

Välkommen till vår ergoterapi i Jakobstad! Behöver ditt barn hjälp med att t.ex. stärka sin koncentrationsförmåga, sin finmotorik eller sina sociala färdigheter? I ergoterapin utgår vi från individens behov, motivation, styrkor och resurser. Vi identifierar styrkorna och jobbar tillsammans mot en meningsfull vardag enligt de mål som klienten själv har valt.

Terapin sker antingen i barnets egen vardagsmiljö (skola, daghem eller hemma), i våra utrymmen på Folkhälsan eller som distansterapi.

Plats: Rehabilitering Jakobstad
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Enhetschef Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Här hittar du oss

Vi jobbar på vår mottagning i Jakobstad och gör även hem-, skol- och daghemsbesök enligt betalningsförbindelse. Vi rör oss i Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Kronoby och Karleby.

Betalningsförbindelse

Till oss kan du komma antingen med servicesedel eller betalningsförbindelse från FPA, ditt sjukvårdsdistrikt, din kommun eller stad samt ditt försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Välkommen till oss på Folkhälsan!

Våra ergoterapeuter

  • ergoterapeut, Jakobstad

   Maja Muukkonen

  • 044 788 1051
  • I mitt arbete som ergoterapeut möter jag främst barn men även ungdomar och vuxna. Tillsammans med klienten (och nätverket runtomkring) arbetar vi fram en plan och tar fram individuella målsättningar som vi på olika sätt jobbar för att uppnå. Utmaningarna varierar väldigt mycket – mina klienter behöver till exempel träna sin motorik, gestaltningsförmåga eller socialt samspel. Ofta tränar vi på att stärka koncentrationen för att barnet ska klara skolgången så bra som möjligt. Det bästa med mitt jobb är alla fina människomöten. Jag tycker om att åka ut till klientens vardagsmiljö och göra arbetet där. Jag är en glad och positiv person med mycket tålamod som har lätt att komma överens med olika typer av människor. Jag jobbar på svenska, finska och engelska och har hela Jakobstadsnejden som arbetsfält.

  • Hörselmedvetenhet och tecken som stöd
   Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Minna Söderlund (mammaledig)

  • 044 788 1051
  • Jag arbetar främst med barn och unga och mitt arbetsfält sträcker sig mellan Karleby och Jakobstad. Terapin sker i den egna vardagsmiljön – antingen i hemmet, på daghemmet eller i skolan och tillsammans med klienten tränar vi upp olika typer av färdigheter – det kan handla om att stärka penngreppet, att utföra olika vardagssysslor, att öva upp sin koncentrationsförmåga eller stärka sin egen kroppsuppfattning. Alla har individuella behov och därför blir även terapin anpassad efter varje enskild klient. Jag tycker om när terapin är ”gömd” i leken och att barnet helt plötsligt har kommit vidare i utvecklingen utan att ha varit medveten om att man jobbat med en specifik utmaning under lekens gång. Nätverket runt varje klient är viktigt; föräldrar, skolpersonal, andra terapeuter och så vidare. Jag trivs när jag får träffa och jobba med alla dessa människor, men det allra bästa är förstås att se barnen utvecklas. Som terapeut är jag omtänksam, lugn och har bra tålamod. Det är också bra att kunna vara flexibel och kreativ, eftersom man behöver kunna byta vinkel ibland, om man märker att en övning inte fungerar. I framtiden hoppas jag kunna kombinera mera friluftsliv och ergoterapi, eftersom jag vet att naturen gör gott. Vid behov kan jag även pröva ut olika hjälpmedel för att underlätta vardagen för klienten. Mina arbetsspråk är svenska och finska och jag jobbar främst i Jakobstadsnejden ,Kronoby och Karleby

  • Nordisk friluftsliv
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Jakobstad och Karleby

   Victoria Lassander-Sandin

  • 044 788 3682
  • Jag utexaminerades som ergoterapeut 2011 och som SI-terapeut 2020. Jag arbetar med klienter i alla åldrar, men den största klientgruppen är barn. Vi tränar färdigheter som behövs för att klara sig så bra som möjligt i sin vardag. Det är ett väldigt flexibelt jobb och jag tycker om att arbeta multiprofessionellt för att tillsammans med andra terapeuter, föräldrar och lärare hitta en gemensam målsättning för varje klient. Jag besöker ofta mina klienter på daghem, skolor eller hemma hos dem, men tar även emot klienter på Östanlid. SI-klienter tas emot på mottagningarna i Jakobstad och Karleby. I min roll som terapeut är jag ofta personlig – jag vill att klienterna ska veta vem jag är och att det ska vara roligt att träffa mig. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag rör mig i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby ,Oravais, Kronoby och Karleby.

  • Neurologi
   Kinestetiikan peruskurssi
   Malike - toimintavälinekoulutus
   Neuropsykiatri
   Att möta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser
   Sensomotorik
   Sensomotorisk pedagog

   SI terapeut
   Självkänsla och beteende hos barn
   Barns självkänsla
   Skolpsykologi - Träning av sociala färdigheter hos barn
   Övriga
   Tecken som stöd (AKK)
   Första hjälp vid självmordsfara
   GAS/ICF dokumentering

  • Kontakta
  • ergoterapeut

   Manda Kulla

  • 044 788 6008
  • Glädje i terapin är viktigt för mig – det ska vara roligt att komma på ergoterapi! Därför anpassas terapin efter klientens personlighet och egna intressen så att de aktiviteter vi gör tillsammans känns som en naturlig del av vardagen. Jag arbetar på svenska, finska och engelska, och främst i Jakobstad, men jag rör mig även i kommunerna runtomkring. Mina klienter är till största del barn i dagis- och skolåldern och terapin kan ske antingen i klientens egen vardagsmiljö eller på Folkhälsans mottagning på Östanlid. Jag tar även emot vuxna klienter. I min roll som ergoterapeut är jag bra på att se individen och lyfta fram klientens styrkor. Man får vara kreativ och flexibel i jobbet som ergoterapeut och det trivs jag med. Det allra bästa med mitt jobb är att få vara med och se när någon lyckas i terapin och lär sig nya saker – de stunderna är verkliga guldkorn!

  • Kontakta

Ta kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Folkhälsan och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta