Ergoterapi Helsingfors

Ergoterapi kan behövas som stöd för att barnet ska kunna fungera självständigt. I ergoterapi kan barnet träna vardagliga aktiviteter såsom påklädning och få stöd i olika funktionsförmågor.

Kontakta oss

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från bashälsovård eller specialsjukvård. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Ergoterapeutundersökning
45 min 100 euro (på mottagningen)

Ergoterapi
45 min 90 euro (på mottagningen)
60 min 115 euro (på mottagningen)
90 min 160 euro (på mottagningen)

Kansliavgift 15 euro

Till priset för konsultation/terapi i hemmet/på daghem/skola tillkommer ersättning enligt resans längd
Tur-retur < 35 km, 50 procents förhöjning
Tur-retur 36-70 km, 70 procents förhöjning

Personal

  • ergoterapeut, Helsingfors

   Peter Granholm

  • Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Peter arbetar med utredningar, terapier (individuella & grupp), handledningar och kurser. Dessutom föreläser han. Peter åker gärna ut på daghems-, skol- och hembesök som ett led i terapi- eller handledningsarbetet. Peter har specialkunnande inom neuropsykiatri, utvecklingsmässiga problem, inlärningssvårigheter och dyspraxi. Arbetsspråk: svenska, samtal och handledning även på finska och engelska

  • Neurologi
   MAP-skolning

   Neuropsykiatri
   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Sensomotorik

   Självkänsla och beteende hos barn
   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Övriga
   Synanvändning i vardagen

Målen ställs upp utgående från en ergoterapiutredning och fokuserar på att öka funktionsmöjligheterna och minska svårigheterna i vardagen. En målsättning kan vara att stöda till exempel pennhanteringen, koordinationen eller fin- och grovmotoriska aktiviteter.

Om ditt barn har svårigheter med några av följande områden kan ergoterapi stöda dessa:

 • svårigheter med fin- och grovmotoriken
 • svårigheter med visuell gestaltning och öga-hand-samarbete
 • uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter med exekutiva funktioner (planering)
 • svårigheter med växelverkan och sociala situationer
 • utmaningar med beteendet och svårigheter med att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • svårigheter att utföra vardagliga sysslor
 • svårigheter med lekförmågan eller skolarbete

Ergoterapin sker i samarbete med föräldrar och barnets pedagoger. Ergoterapi kan ordnas individuellt eller i grupp. Handledningen brukar vara riktad till föräldrar, daghems- och skolpersonal och kan ske både på vår mottagning eller som besök i barnets närmiljö.