Ergoterapi Helsingfors

Ergoterapi kan behövas som stöd för att barnet ska kunna fungera självständigt. I ergoterapi kan barnet träna vardagliga aktiviteter såsom påklädning och få stöd i olika funktionsförmågor.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, bashälsovård eller specialsjukvård. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Ergoterapeutundersökning
45 min 100 euro (på mottagningen)

Ergoterapi
45 min 90 euro (på mottagningen)
60 min 115 euro (på mottagningen)
90 min 160 euro (på mottagningen)

Till priset för konsultation/terapi i hemmet/på daghem/skola tillkommer ersättning enligt resans längd, som följer FPA:s standardersättning/km
Tur-retur < 35 km, 50 procents förhöjning
Tur-retur 36-70 km, 70 procents förhöjning

Priserna innehåller serviceavgift.

 

Målen ställs upp utgående från en ergoterapiutredning och fokuserar på att öka funktionsmöjligheterna och minska svårigheterna i vardagen. En målsättning kan vara att stöda till exempel pennhanteringen, koordinationen eller fin- och grovmotoriska aktiviteter.

Om ditt barn har svårigheter med några av följande områden kan ergoterapi stöda dessa:

 • svårigheter med fin- och grovmotoriken
 • svårigheter med visuell gestaltning och öga-hand-samarbete
 • uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter med exekutiva funktioner (planering)
 • svårigheter med växelverkan och sociala situationer
 • utmaningar med beteendet och svårigheter med att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • svårigheter att utföra vardagliga sysslor
 • svårigheter med lekförmågan eller skolarbete

Ergoterapin sker i samarbete med föräldrar och barnets pedagoger. Ergoterapi kan ordnas individuellt eller i grupp. Handledningen brukar vara riktad till föräldrar, daghems- och skolpersonal och kan ske både på vår mottagning eller som besök i barnets närmiljö.

Kompetensbeskrivning

Neurologi
MAP-skolning

Neuropsykiatri
Neuropsykiatrinen coach
Toiminnan ohjaus
Lives in Balance
Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
Använda iPad i terapin,

Sensomotorik

Självkänsla och beteende hos barn
Theraplay, grundkurs
Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

Övriga
Synanvändning i vardagen

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Ergoterapeuter

  • Peter Granholm

   Ergoterapeut, Helsingfors

  • Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Peter arbetar med utredningar, terapier (individuella & grupp), handledningar och kurser. Dessutom föreläser han. Peter åker gärna ut på daghems-, skol- och hembesök som ett led i terapi- eller handledningsarbetet. Peter har specialkunnande inom neuropsykiatri, utvecklingsmässiga problem, inlärningssvårigheter och dyspraxi. Arbetsspråk: svenska, samtal och handledning även på finska och engelska

   Visa mer
  • Kontakta