Barnskydd

När alla inte kan bo kvar hemma

Våra barnskyddsenheter finns i Mjölbolsta i Karis. Vi har både barnhem och skyddshem och erbjuder också familjerehabilitering.

Vår verksamhet grundar sig på barnskyddslagen.

Läs mer

  • trygghet
  • omsorg och respekt för barnet
  • respekt för föräldrarna
  • individuellt bemötande av barnet enligt barnets ålder och utvecklingsnivå
  • stöda barnets utveckling till en harmonisk vuxen