Öppenvårdstjänster inom barnskyddet

Folkhälsan erbjuder också öppenvårdstjänster inom barnskyddet.

Ta kontakt

Adress: Högbensvägen 30, 10350 Mjölbolsta
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Telefon: 044 788 3790

Via den öppna vården erbjuds familjearbete och terapibesök hemma hos familjerna samt stödpersonverksamhet för ungdomar. Öppenvårdstjänsterna är en viktig del av Villa Familias och Hemboets vårdkedja.

Verksamheten vid Folkhälsans enhet för öppenvårdstjänster inom barnskyddet baserar sig på barnskyddsarbetets gemensamma värden och mål samt kvalitetshandboken.

Familjearbete/intensifierat familjearbete sker huvudsakligen hemma hos familjen eller i familjens verksamhetsmiljö. Perioden med familjearbete och dess mål samt omfattning planeras i samråd med barnskyddsmyndigheten och familjen.

Vid intensifierat familjearbete får familjemedlemmarna reflektera över sina egna erfarenheter, tankar och mål samt utveckla alternativa tanke- och handlingsmönster. Familjehandledaren hjälper familjen att hitta och se förändringsbehoven och att se möjligheterna till förändring. Det centrala är interaktionen mellan barn och förälder: att uppmärksamma och stärka den.

Skillnaden mellan familjer och den mångformiga vardagen gör att varje process blir individuell. Utgångspunkten är tanken om att man genom att stöda och styrka varje individuell familjs egna styrkor och resurser kan främja familjens förmåga att hantera sin livssituation.

Multiprofessionellt team och många metoder

Folkhälsans öppenvårdstjänster har ett multiprofessionellt team som består bland annat av familjeterapeut, neuropsykologisk coach och psykolog. De arbetsmetoder som används är lösningsinriktade, fokuserar på klientens styrkor och stöder klientens delaktighet.
Beroende på familjernas behov kan bland annat följande metoder användas: Trappan-modellen, VHT-modellen, MIM-modellen för iakttagande av interaktion, Care index, Theraplay-inspirerad lek, neuropsykiatrisk coaching. För att utvärdera arbetet använder vi utvärderingsverktyget Outcomes Star/Tulostähti.

Öppenvårdstjänster inom barnskyddet är en del av Folkhälsans vårdkedja inom barnskyddsarbetet.

Vi jobbar på svenska och finska.