Hemboet – grupphem för unga

På Hemboet ger vi ungdomarna trygghet, ömsesidig respekt, individuellt bemötande och en hälsofrämjande tillvaro. För oss är den unga alltid i centrum.

Grupphemmet Hemboet

Adress: Gamla vägen 3, 10350 Mjölbolsta
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Maria Sevon
Telefon: 050 323 5403 (Hemboet, dygnet runt) eller 044 788 1077 (vardagar kl. 8–16)

Hemboet är en tvåspråkig barnskyddsenhet avsedd för unga i åldern 12–18 år. De som bor i Hemboet är placerade utanför det egna hemmet av kommunens socialväsende, som en följd av ett omhändertagande eller en åtgärd inom öppenvården. Placeringen kan vara under en kortare eller längre period och utgår från den vårdplan som görs upp gemensamt då den unga kommer till Hemboet. I mån av möjlighet kan Hemboet ta emot ungdomar för krisplacering.

Trygghet

I Hemboet skapar vi en trygg tillvaro för den unga med hjälp av dagliga rutiner och tydliga gränser. En viktig målsättning är att hjälpa och stöda den unga i hans eller hennes utvecklingsprocess och skolgång. Att upprätthålla kontakten till den ungas familj och övriga nätverk är viktigt och sker kontinuerligt.

Trevlig miljö

Hemboet har plats för sju ungdomar och finns i ett äldre egnahemshus på ett naturskönt område i Mjölbolsta. Ungdomarna bor i egna rum och har tillgång till ett gemensamt kök och gemensamma rum med tv och dator.

Ungdomarna ges möjlighet att ha utöva hobbyn då de bor i Hemboet. I Hemboet finns en gym och en musikkällare. Dessutom står dylika idrottsredskap till de ungas förfogande.

Värderingar

  • trygghet
  • omsorg och respekt för barnet
  • individuellt bemötande enligt barnets ålder och utvecklingsstadium
  • stöd för barnets utveckling till harmonisk vuxen

Verksamhet och personal

Hemboets verksamhet grundar sig på barnskyddslagen. Verksamhetsformatet är hälsofrämjande med fokus på ungdomarnas behov.

Personalen består av ett mångprofessionellt team som finns på plats dygnet runt. Personalen finns till för den unga och är närvarande i hens vardag, genom att samtala med och lyssna på den unga. Den unga har en egenvårdare som i huvudsak sköter hans eller hennes ärenden.

SILTA-modellen fungerar som verktyg i samarbetet med ungdomarnas familjer.