Villa Familia familjerehabilitering

Vi erbjuder olika former av familjerehabilitering: dygnet runt så att familjen bor hos oss på Villa Familia eller får dagrehabilitering. Vi erbjuder också familjerehabilitering i ert eget hem.

 

Tid: Dygnet runt
Plats: Villa Familia, Mjölbolsta
Adress: Högbensvägen 36, 10350 Mjölbolsta
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 050 468 5736

Familjerehabiliteringsperioderna planeras och målen för dem ställs upp tillsammans med barnskyddsmyndigheterna och familjen.

Till vem riktar sig familjerehabiliteringen?

Familjerehabiliteringen har planerats för familjer som behöver t.ex.

  • särskilt stöd i hantering av vardagen och barnfostran
  • utvärdering av familjen och föräldraskapet
  • hjälp för familjer i akuta krissituationer
  • förstahemsverksamhet

Målet för familjerehabiliteringen är till exempel att

  • göra banet synligt, att trygga barnets psykiska, fysiska och sociala roll i familjen
  • stödja föräldraskap och kommunikationen inom familjen med barnets behov i åtanke
  • stödja och uppmuntra familjer till självständighet och att ta ansvar för sig själv och sin egen familj
  • utvärdera och stödja föräldrarnas förutsättningar att vara föräldrar
  • förebygga omhändertagande och ge intensivt stöd till familjen inför hävande av omhändertagning

Processer och arbetsmetoder inom familjerehabiliteringen

 

Inför familjerehabiliteringen som pdf

 

Familjerehabiliteringsperioden som pdf