Villa Familia Mottagnings- och barnhem Barnens väl

Villa Familia Barnens Väl är ett barnhem med sju platser för barn och unga i åldern 0–17 år.

Folkhälsans Villa Familia skyddshem i snöskrud.
Tid: Dygnet runt
Plats: Mjölbolsta
Adress: Högbensvägen 36, 10350 Mjölbolsta
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 050 430 2147

Som grund för barnets vård och omsorg fungerar en för barnet uppgjord vård- och fostringsplan. 

Villa Familia erbjuder barnen en hemlik miljö, den basvård och trygghet de behöver och en möjlighet att gå igenom och hantera situationen enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Barnen har egna rum som de får vara med och inreda. Vi uppmuntrar barnen till hobbyverksamhet. Varje barn har en egenvårdare.

Det är viktigt att barnen får delta i vardagen och i planeringen av verksamheten. Samarbetet med barnens föräldrar är speciellt viktigt och också föräldrarnas delaktighet i barnets vardag. Vi kan skräddarsy tjänsterna enligt familjens behov då det i samma hus även finns en familjerehabiliteringsenhet. Vi har också familjerehabilitering i det egna hemmet.